Anthony Murphy. The friendly Donkey

Anthony Murphy. The friendly Donkey

Code: 11713

Dimensions:

W: 65cm (25.6")H: 50cm (19.7")

£5,000.00 Approx $6127.45, €5896.23, £5000
Qty 

'The Friendly donkey'

65 x 50 cm.

Oils on Canvas.

Handmade Frame.

£5000.